BRAIN MOMENTS (II)

Teaser II

De la dificultat de l’ésser humà per a construir signes poderosos davant el que sembla una aparent eloqüència expressiva i interna de la matèria. D’aquí sorgeix ‘Moments Cerebrals; quan les il·lustracions esdevenen reals’.

Moments cerebrals intenta abraçar la temporalitat per fixar l’instant; perquè les idees són eternes.

From the difficulty of humans to build powerful signs in front of what looks like an apparent expressive and internal eloquence of matter. This is the origin of: Brain Moments; when my illustrations become real.’

Brain Moments tries to embrace the temporality to fix the moment; because ideas are eternal.

 

Rega’m / Water me

Rega'mRega’m

Tinc dret a menjar pètals.

I el pobre es va enamorar de les flors y no de les arrels.

Amb quantes arrels ens quedaríem i tanmateix amb quantes poques som arbres.

Va acabar menjant castanyes a l’Agost.

Water me

I have the right to eat petals.

And poor him, he fell in love with the flowers and not the roots.

With how many roots we would be with yet with only a few we are trees.

He ended up eating chestnuts in August.

 

S’ha begut l’enteniment / He has drunk his mind

Es vol beure l'enteniment

S’ha begut l’enteniment

La galeta mossegada semblava Lluna creixent, o minvant. No ho sé. La llet estava engolida sota un blanc Lluna, també. Per dir alguna cosa. I després d’aquell esmorzar va passar allò, i allò altre, o el que sigui, i va ser tot molt misteriós i com rar i fins i tot una mica místic.

He has drunk his mind

The cookie bitten seemed waxing Moon, or waning. I do not know. Milk was sunken under a Moon white, too. To say something. And after the breakfast, that thing happened, and that other thing, or whatever, and it was all very mysterious and strange and even a bit mystical.

Sexe / Sex

Sexe

Sexe

Una neurona persegueix les teves pigues. Un pinzell que dibuixa a piga alçada.

Orella–Coll–Llavi: Carícia Major.

Melic–Mugró–Ventre: Carícia Menor.

Resseguir tot el teu cos per acabar sota el teu segon centre: Andròmeda.

CONSTEL·LACIONS CORPORALS.

Sex

A neuron pursues your freckles. A brush that does freefreckle drawing.

Ear–Neck–Lip: Caress Major.

Navel–Nipple–Belly: Caress Minor.

Go over your whole body to end up under your second centre: Andromeda.

BODY CONSTELLATIONS.

Sexe amb protecció / Sex with protection

Sexe amb protecció

Sexe amb protecció

Una neurona persegueix les teves pigues, amb molta cura. Un pinzell que dibuixa a piga alçada, de forma suau.

Orella–Coll–Llavi: Carícia Major.

Mugró–Melic–Ventre: Carícia Menor.

Resseguir delicadament tot el teu cos per acabar sensiblement sota el teu segon centre: Andròmeda.

CONSTEL·LACIONS CORPORALS.

Sex with protection

A neuron pursues your freckles, very carefully. A brush that does freefreckle drawing, gently.

Ear–Neck–Lip: Caress Major.

Navel–Nipple–Belly: Caress Minor.

Go delicately over your whole body to end up sensitively under your second centre: Andromeda.

BODY CONSTELLATIONS.

 

El pes del coneixement / The weight of knowledge

El pes del coneixement

El pes del coneixement 

És fàcil ignorar. Més complicat és el cervell. Més.

Adaptació d’un fragment del poema: Culpar el Cielo, de Luna Miguel.

The weight of knowledge

It’s easy to ignore. More complicated is the brain. More.

Adaptation of an excerpt from the poem: Culpar el Cielo, by Luna Miguel.

 

Visitar Moments Cerebrals; quan les il·lustracions esdevenen reals’ (PART I)

Visit ‘Brain Moments; when my illustrations become real.’ (PART I)

 

© Albert Barqué-Duran. 2016. All rights reserved .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s