BRAIN MOMENTS (I)

Teaser

De la dificultat de l’ésser humà per a construir signes poderosos davant el que sembla una aparent eloqüència expressiva i interna de la matèria. D’aquí sorgeix ‘Moments Cerebrals; quan les il·lustracions esdevenen reals’.

Moments cerebrals intenta abraçar la temporalitat per fixar l’instant; perquè les idees són eternes.

From the difficulty of humans to build powerful signs in front of what looks like an apparent expressive and internal eloquence of matter. This is the origin of: Brain Moments; when my illustrations become real.’

Brain Moments tries to embrace the temporality to fix the moment; because ideas are eternal.

Fam d’idees / Hungry for ideas

Fam d'ideesFam d’idees

Canibalisme neuronal. Antropofàgia gourmet. Un bon plat de neurones suculentes.

Tastar, degustar, assaborir, empassar, engolir, tragar: idees.

Digerir: conceptes.

Una espècie de sibaritisme neurològic.

Hungry for ideas

Neuronal cannibalism. Gourmet anthropophagi. A nice meal of succulent neurons.

Taste, relish, savour, swallow, gulp, swig: ideas.

Digest: concepts.

A kind of neurological sybaritism.

Doctor, em fa mal aquí.Doctor, it hurts right here.

Doctor, em fa mal aquíDoctor, em fa mal aquí. 

El cervell s’indica a sí mateix que li fa mal el cap. La xinxeta marca la zona somatosensorial que representa el cap. La ‘nina russa’ dels mals de cap.

Doctor, it hurts right here.

The brain itself indicates that it has headache. The pin marks the somatosensory area representing the head. The ‘russian doll’ of the headaches.

 

Percepció atemporal o AMOR / Timeless perception or LOVE

Percepció atemporal o AMORPercepció atemporal o AMOR

Hi ha moments cerebrals que necessiten de la fusió de dos Soledats, un Big Bang i construir l’Univers des del principi; com si la història s’evaporés i l’espai i el temps es deformessin. En aquest buit no hi ha moments, només eternitat. Els bigotis del temps es fonen. El temps es corba cap a tu i cap a qualsevol altra nostàlgia angelical. Un misticisme que cap mussa pot concloure.

Timeless perception or LOVE

There are brain moments that require the merge of two Solitudes, a Big Bang and build the Universe from the beginning; as if history evaporates and the space and time were warped. In this vacuum there are no moments, only eternity. The moustaches of time melt. The time bends towards you and other angelical nostalgia. A mysticism that no muse can conclude.

 

Oblidar (?) / Forget (?)

Oblidar(?)Oblidar (?)

Recordes aquell dia? Doncs des d’aquell dia.

Forget (?)

Do you remember that day? So from that day.

 

 

Visitar ‘Moments Cerebrals; quan les il·lustracions esdevenen reals’ (PART II)

Visit ‘Brain Moments; when my illustrations become real.’ (PART II)

 

© Albert Barqué-Duran. 2016. All rights reserved. 

Advertisements

One thought on “BRAIN MOMENTS (I)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s