NEURONES D’UNA GENERACIÓ

Leave a comment
ARTICLES

Article publicat a ‘elPeriódico’ el dia 18 de Juny de 2014.

NEURONES D’UNA GENERACIÓ:

Hola. Em dic Albert i tinc 25 anys. A la meva generació se la coneix mundialment amb el nom de “Millennials” o “Generation Y”. Els nostres anys de naixement van de la dècada dels 80 a la del 90. Som una generació que ja ha nascut en una democràcia consolidada i una economia avançada; que ha crescut amb la revolució digital; i que el moment de maduresa ens ha arribat enmig de la crisis més profunda de l’etapa democràtica, tant a nivell econòmic com polític. I tot això què implica pel futur? D’on venim, qui som i quins anhels tenim? Com repercutirà en la nostra forma de pensar i actuar? I en la cultura i la societat, l’economia, l’educació, el coneixement, la ciència i l’estat del futur?

NEUROCÀPSULA:

Els valors són criteris orientadors de la conducta que es relacionen amb estils de vida, amb els costums i amb la manera específica que hom té de relacionar-se amb els altres. Donen, per tant, no només sentit a la vida pròpia i conformen identitat, sinó que també donen sentit a la convivència entre persones i, fins i tot més enllà, donen sentit sovint a la convivència entre éssers vius. Els valors, evidentment, són realitats canviants. Un canvi de valors es pot produir quan la realitat resulta molt diferent de les expectatives que hom s’ha fet. Nous estímuls, informacions rebudes, esdeveniments que no s’ajusten a la pròpia escala de valors, són exemples que fan que apareguin incongruències i fan d’aquest fenomen quelcom mal·leable.

Queda clar, doncs, que els valors, com tot fenomen social, no és estàtic sinó dinàmic i, per tant, resta subjecte als canvis culturals que se succeeixen amb el pas del temps. Des de fa mig segle les societats occidentals han viscut i viuen una lenta però inexorable transició entre sistemes de valors. Així, el sistema originari correspondria a un paradigma materialista i el nou sistema emergent s’inscriuria en el que s’anomenà primerament paradigma postmaterialista i després postmodern.

Per sistema de valors materialista entendríem un model on l’elecció preferencial dels individus s’orienta prioritàriament a la satisfacció de les necessitats fisiològiques (vinculades a la supervivència), econòmiques (lligades al benestar material) i de seguretat personal. Qui formaria part d’aquest sistema de valors? Els nostres pares. Van néixer entre els anys 50 i 60 i van ser criats pels nostres avis en època d’explosió de natalitat, prolongada entre temps de postguerra i final del franquisme. Seguretat econòmica i seguretat emocional eren els valors obsessius que transmetien els nostres avis als nostres pares. Van ser educats durant la infantesa per imaginar una carrera pròspera i estable per a ells mateixos; per construir una carrera segura i pràctica. Durant l’adolescència i entrada a la maduresa van presenciar l’època de transició, una incertesa que els va dur encara més a la recerca de valors segurs i estables a les seves vides un cop assolida la victòria de la democràcia.

En canvi, parlem de sistema de valors postmaterialista quan l’elecció preferencial dels individus s’orienta amb caràcter prioritari a la satisfacció de necessitats d’índole menys material, basades en la satisfacció de necessitats afectives, intel·lectuals i d’autorealització personal. En funció d’aquests paràmetres es redefiniria el concepte de qualitat de vida, que aleshores tindria relació no només amb aspectes materials ineludibles, sinó també amb aspectes socials i personals intangibles, vinculats a les sensacions que comporta l’experiència vital de l’individu més enllà de la mera supervivència.

La meva generació ha crescut en petites famílies suficientment opulentes per a que no hagi faltat gairebé mai res. Hem crescut immersos en abundància més que en escassetat en termes mitjos. Sorprèn que amb un ventall de temps tant reduït, l’educació transmesa d’avis a pares i de pares a fills (la nostra generació) sigui tant distinta. Com afecta això a les nostres expectatives i als nostres anhels vitals? Els joves actuals de les societats occidentals avançades haurien de ser la generació més postmaterialista de tota la història, atès que ja són diverses les generacions que han viscut en una situació de pau i relativa escassetat de conflictes, coincidint amb uns anys de forta expansió econòmica i tenint en compte que aquest context s’ha perllongat durant tota la seva etapa preadulta.

Els joves de la nostra generació han tingut una infància, una adolescència, i en definitiva una vida on en el seu entorn, les dimensions considerades materialistes (les necessitats fisiològiques –vinculades a la supervivència, econòmiques –lligades al benestar material– i de seguretat personal) s’han vist superades amb escreix. I amb això tot el que comporta el desenvolupament del seus sistemes de valors. Però davant la situació actual podria donar-se el cas que aquests es veiessin truncats. El context de crisi d’aquests darrers anys podria provocar un augment d’incertesa en alguns dels pilars claus que donàvem per superats els joves de la nostra edat. Ens fa replantejar un possible retrocés a preferències materialistes, sobretot les relacionades amb la seguretat econòmica. Les circumstàncies actuals, tornen a fer emergir valors materialistes que semblava que estaven desapareixent.

Ara més que mai, nosaltres som possibles portadors d’uns valors que sorgeixen d’un mix, d’una olla barrejada amb preferències materialistes i postmaterialistes al mateix temps. Immersos en la incertesa, plens de complexitat.

Per descobrir més sobre nosaltres: ‘GENERACIÓ 2014; els joves davant el mirall’ és un estudi que acaben d’escriure dos joves que explora i replanteja el futur en totes les seves dimensions. Està editat i publicat pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, una unitat dedicada a l’anàlisi i el debat que actualment està integrada a la Secretaria General del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s